Homepage van Shantykoor de Zulthesingers Bemanning Shantykoor de Zulthesingers

Home
Agenda
Bemanning
Info
Info
CD Info
Foto's
Deutsch
English
Contact
Links


Bootsman Jack Pikkert Zoals u wellicht weet is een shantykoor pas een echt shantykoor als alle koorleden echte zeelieden zijn. Omdat volgens een bekend oud spreekwoord de beste stuurlui aan wal staan, kunt u rustig aannemen dat we hier te maken hebben met rasechte zeelui. Trouwens, aan de diep doorgroefde koppen van de ongeveer 35 zangers kunt u zo wel zien dat wind en water hun uitwerking niet hebben gemist.

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan in 1999 werd het koor in originele 17de eeuwse kledij gestoken. Daarmee kregen de leden gelijk een titel, zoals scheepsjongen, matroos, breeuwer, kuiper, scheepskok, hofmeester, scheepstimmerman, chirurgijn, schrijver, bootsman, geestelijke, 1e en 2e stuurman en natuurlijk een kapitein. Ook zijn er af en toe verstekelingen aan boord.

De bemanning bestaat momenteel uit de volgende personen:

Schrijver Henk Blaauw Officieren: Kapitein Alle Veenstra, Eerste stuurman Dick Folkerts, Bootsman Jack Pikkert, Hofmeester Jan Tjoelker, Breeuwer Gert Jan Groeneveld, Chirurgijn Frans Mastenbroek, Schrijver Henk Blaauw, Scheepskok Hielko Jonker, Kuiper Jan Smit, Scheepstimmerman Klaas Helmholdt.

Matrozen Matrozen: Dick Eijking, Rien de Winter, Marinus Rook, Ton Manning, Adam Miedema, Cor van Leeuwen, Kor Pilon, Karel Lugtmeier, Jan Hemminga, Luuk de Jong, Eelko van der Velde, Albert Ruiter, Leo van der Kley, Harry Knol, Geerhardt Dijkhuis, Ben Dopstra, Kees van Nimwegen, Jannes Venema, Harm Geert Kroeze en Tjerk Vonck.

Kabelgast: Kees Kooistra.


Scheepskok Hielko Jonker

Muzikanten: Grote trom: Jan Hemminga of Tjerk Vonck, Wasbord: Jack Pikkert en/of Jannes Venema, Accordeon: Egbert Palsma, Gerrit van der Heide en Harrie Jans. Gitaar: Gert Jan Groeneveld.

Dirigent: Eerste stuurman Luitzen Boonstra.

Een goede bemanning is natuurlijk geen knip voor de neus waard als zij vanaf de wal niet goed ondersteund wordt. Naast ons aller partners en vrienden gaat het in het bijzonder om de volgende personen: Trijnie Knol-Faber, Titia Kooistra, en repetitor Gerard Bruin.
Zonder de steun van deze mannen en vrouwen op de kade zouden wij, soms letterlijk, in ons hemd staan bij onze optredens. Allen veel dank!